Photos


UC Davis senior Heidi Heintz (Central Valley) is trying to get the Aggies to the NCAA Tournament this season.

Wayne Tilcock / Davis Enterprise