Photos


Emily Guthrie led Whitworth in scoring last season.Back to Spokesman Mobile