Photos


Kayla Mortellaro won nearly $10,000 in 11 LPGA events.Back to Spokesman Mobile